Όραμα και Αξίες

Όραμά μας είναι να ανήκουμε στις ηγέτιδες ελληνικές εταιρίες έντασης γνώσης και να καθιερωθούμε ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης και της σύγχρονης συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

 • Ακεραιότητα

  Επικοινωνούμε με ευθύ και ειλικρινή τρόπο και εφαρμόζουμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Σεβόμαστε πλήρως τους κανόνες και τους νόμους των χωρών στις οποίες λειτουργούμε.

 • Συνεχής βελτίωση

  Βελτιωνόμαστε συστηματικά μέσα από αστοχίες και λάθη. Εστιάζουμε όχι στο ποιος έφταιξε, αλλά στο τι έφταιξε. Σχεδιάζουμε, Ελέγχουμε, Εφαρμόζουμε, Αναθεωρούμε.

 • Καινοτομία

  Ερευνούμε και αξιολογούμε νέες ιδέες, τεχνολογίες και μεθόδους στην καθημερινή λειτουργία μας. Ενθαρρύνουμε την εφαρμογή τους.

 • Αξία στον πελάτη

  Τηρούμε με συνέπεια τις δεσμεύσεις απέναντι στον πελάτη μας υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

 • Γνώση - εξειδίκευση

  Επενδύουμε στη διεύρυνση του γνωστικού κεφαλαίου της εταιρίας και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την απόκτηση και διάχυση της γνώσης. Εξελίσσουμε γνωσιακά την εξειδίκευσή μας σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη

  Διαθέτουμε εταιρική συνείδηση, αντιλαμβανόμαστε την εταιρική μας οντότητα ως μέρος του κοινωνικού ιστού και αναλαμβάνουμε δράσεις για κάθε συνιστώσα της κοινωνικής μας ευθύνης.

 • Προστασία περιβάλλοντος

  Προάγουμε την προστασία του περιβάλλοντος τόσο μέσω της δουλειάς μας όσο και στην εσωτερική λειτουργία μας. Μετράμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ανακυκλώνουμε και παράγουμε ενέργεια μέσω του φωτοβολταϊκού μας συστήματος.

Επικοινωνία

Επιστροφή