Υποδομές

Κτιριακές υποδομές

Η Entec Consultants έχει επιλέξει τους στρατηγικούς κόμβους της Αθήνας και Κρήτης για τις εγκαταστάσεις της. Έχοντας ως βάση το Ηράκλειο Κρήτης διαμορφώσαμε την ενεργειακή ανάπτυξη του νησιού, ενώ μέσω των γραφείων στην Αθήνα διευρύνουμε σημαντικά την πελατειακή μας βάση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τα γραφεία της Κρήτης βρίσκονται στη Λ. Αρχ. Μακαρίου 36, στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα αναπαλαιωμένο διατηρητέο κτίριο 120τ.μ. ακριβώς απέναντι από τα ιστορικά τείχη της πόλης.

Κτιριακές υποδομές

Στη στέγη του κτιρίου έχει εγκατασταθεί Φ/Β σύστημα ισχύος 5kW που είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ και ισοσταθμίζει τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας μας. Το σύστημα αυτό ήταν το πρώτο που εγκαταστάθηκε σε μη διασυνδεδεμένο νησί μετά από τη θέση σε ισχύ του Ν.3468/2006 και επιχορηγήθηκε από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Τα γραφεία μας στην Αθήνα βρίσκονται στους Αμπελόκηπους με εύκολη πρόσβαση μέσω Αττικής Οδού και μόλις 150 μέτρα από το Μετρό "Κατεχάκη".

Γεωδαιτικοί σταθμοί

Για τη διενέργεια των αποτυπώσεων και χαράξεων, που είναι απαραίτητες κατά την ωρίμανση ενός έργου, διαθέτουμε μία πλήρη γκάμα γεωδαιτικών σταθμών τελευταίας τεχνολογίας που αποτελείται από έξι (6) δέκτες Trimble R4 & R8 τεχνολογίας GPS/GNSS και έναν (1) σταθμό Trimble S3 Total Station. Ο μεγάλος αριθμός οργάνων μας

Γεωδαιτικοί σταθμοί

επιτρέπουν την ταυτόχρονη τοπογραφική εργασία σε πολλαπλές διαφορετικές περιοχές με χρήση του συστήματος HEPOS σε πραγματικό χρόνο. Όταν οι απαιτήσεις ενός έργου μεγαλώνουν, γίνεται συνδυασμένη χρήση όλων των παραπάνω που μας επιτρέπει να ολοκληρώνουμε υψομετρικές αποτυπώσεις χιλιάδων στρεμμάτων σε μόλις λίγες ημέρες, ίδρυση τοπογραφικών δικτύων ακριβείας κ.ά.

IT & μηχανοργάνωση

Σε όλη την πορεία ανάπτυξης των εταιρειών του ομίλου δίναμε προτεραιότητα στην δημιουργία εξελιγμένων υποδομών πληροφορικής. Με τη συμβολή της αδελφής εταιρίας Enverse, δίνουμε έμφαση στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, η οποία μας επιτρέπει την απομακρυσμένη απασχόληση των στελεχών μας και την κοινή χρήση της υποδομής μεταξύ των γραφείων μας. Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές τεχνολογίες συνεργασίας, διασύνδεσης μεταξύ γραφείων (BOVPN - DFSR - VoIP), απομακρυσμένης

IT & μηχανοργάνωση

πρόσβασης, firewall και προστασίας από κυβερνητικές επιθέσεις (QoS - VPN - Watchguard security appliances). Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική πρόσβασης στα αρχεία και τις αποθηκευμένες πληροφορίες, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα της πληροφορίας και τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Επενδύουμε σε υλικό και εγκαταστάσεις, έχοντας δημιουργήσει κλιματιζόμενο server room με επεκτάσιμους διακομιστές, συστοιχία δίσκων υψηλής εφεδρείας και UPS που μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργίες του βασικού εξοπλισμού για πάνω από 12ώρες.

Επικοινωνία

Επιστροφή