Πανεπιστήμιο Πατρών - AML

Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (AML/UoP) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων ως προς τη συμμόρφωσή τους με το πρότυπο ΕΝ62446.

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (AML/UoP) λειτουργεί από το 1980 και υπάγεται στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (UoP).Η ερευνητική δραστηριότητα του AML επικεντρώνεται κυρίως στο γενικό πεδίο των κατασκευών και των υλικών, δίνοντας έμφαση στην επιστήμη και τεχνολογία των προηγμένων υλικών (οργανικές, κεραμικές και μεταλλικές μήτρες), τα μονολιθικά κεραμικά και τα πλαστικά.

Λόγω της αποδεδειγμένης εμπειρίας του σε μη καταστροφικούς ελέγχους, από το 2003 το AML εμπλέκεται στην πιστοποίηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνου εμπορευμάτων σύμφωνα με το UN/ADR. Αυτή τη στιγμή, η μεγάλη πλειοψηφία των οχημάτων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, πιστοποιείται από το AML/UoP ενώ την ίδια στιγμή παρέχει πιστοποιητικά και σε χώρες του εξωτερικού.

Έτσι, ο νομικά κατοχυρωμένος μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του εργαστηρίου, το υψηλό επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας, η συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά έργα και η διαρκής δέσμευση στο όραμά του, αποτελούν εγγύηση ότι το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων δρα και διαπρέπει όχι μόνο στο πεδίο της έρευνας, αλλά και στο πεδίο των επιθεωρήσεων, του ελέγχου και των δοκιμών.

Το ανθρώπινο δυναμικό του AML αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ, 6 μεταδιδάκτορες ερευνητές και τουλάχιστον 40 διπλωματούχους μηχανικούς. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Βασίλης Κωστόπουλος.

Επικοινωνία

Επιστροφή