Διοίκηση Επιχειρήσεων

graduate

Η Διοίκηση των Επιχειρήσεων αποτελείται από ένα σύνολο διοικητικών και αναλυτικών διαδικασιών, που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να μετρήσουν την επιτυχία τους προς στρατηγικούς στόχους και να διαχειριστούν την απόδοση έναντι αυτών των στόχων.

Για να επιτευχθεί το παραπάνω πολλές φορές οι Επιχειρήσεις χρειάζονται συμβούλους που τους βοηθάνε:

  1. - Να θέσουν στρατηγικούς στόχους.
  2. - Να ορίσουν βασικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators).
  3. - Να επιλέξουν και να παραμετροποιήσουν λογισμικά για τη σωστή παρακολούθηση των παραπάνω.

Για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την ανάπτυξη τους με ενδεδειγμένο τρόπο βάσει το του οποίου:

  • Θεσπίζονται διαδικασίες για τη λειτουργία τους.
  • Υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα τα οποία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους πόρους και λειτουργίες της.
  • Ενσωματώνονται λειτουργίες ελέγχου σε επιλεγμένες διαδικασίες (πχ πληρωμή προμηθευτή) για να υπάρχει ουσιαστική εικόνα της διοίκησης.
  • Εξασφαλίζονται έναντι προβληματικών πελατών.
  • Αλλάζει καθολικά ο τρόπος διοίκησης σε έναν σωστό και μετρήσιμο.
  • μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας για να οριστεί ένα ραντεβού και να συζητηθούν οι ανάγκες και οι στόχοι και να υλοποιηθούν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του επιχειρηματία.