Σύνοψη Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

epidotisis

Δείτε παρακάτω τα ενεργά και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα.

Πρόγραμμα Ποσοστό Επιδότησης Προϋπολογισμός προγράμματος Ημερομηνία
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» έως 55% 50.000€ και άνω Ανοιχτό έως 16 Απριλίου 2018
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» έως 55% 50.000€ και άνω Αναμένεται το 2018
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 «Συνέργειες και Δικτυώσεις» έως 55% 50.000€ και άνω Αναμένεται το 2018
Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ έως 100% έως 2.000.000 Αναμένεται νέος κύκλος εντός 2018
Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ έως 70% 5.000€ έως 25.000€ Ανοιχτό
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως 50% 25000€ έως 400.000€ έως 30/04/2018
Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση 65% 15.000€ έως 60.000€ Αναμένεται το 2018
Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων έως 50% 15.000€ έως 200.000€ Αναμένεται το 2018
Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Franchise έως 50% έως 100.000€ Αναμένεται το 2018
Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας έως 50% 250.000€ έως 2.500.000 Αναμένεται το 2018
Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) Αναμένεται Αναμένεται Αναμένεται το 2018

Leader 311 312 313
(Μη γεωργικές - Πολύ Μικρές - Τουριστικές)

έως 60% έως 600.000 Αναμένεται το 2018
Μέτρο Leader 123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων έως 60% έως 600.000€ Αναμένεται το 2018
Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» έως 85% 10.000€ έως 1.000.000€ Ανοιχτό έως 4 Απριλίου 2018
Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» έως 85% 10.000€ έως 500.000€ Ανοιχτό έως 4 Απριλίου 2018
Μεταποίηση, Εμπορία ή/και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων - Μέτρο 4.2.3 έως 75% 50.000€ έως 10.000.000€ Αναμένεται το 2018