Εντός του 2018 αναμένεται νομοθετική ρύθμιση και διαγωνισμός για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών

Ακόμη ένας διαγωνισμός, αυτή τη φορά, για εγκατάσταση νέων ΑΠΕ στη πολύπαθη κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών, ισχύος μέχρι 60 KW, πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να πραγματοποιηθεί εντός του 2018.

Παρότι προτεραιότητα αποτελεί η ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών που έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αλλάξει ο νόμος 3851 του 2010, ο οποίος προβλέπει σταθερό έσοδο για τις μικρές ανεμογεννήτριες, ενώ και για αυτή την περίπτωση θα υιοθετηθεί η ανάδειξη της τιμής απορρόφησης μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί η αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι ποσότητες και η ανώτατη τιμή από την οποία θα ξεκινούν οι διαγωνισμοί. Για τις ποσότητες, εκτιμάται ότι δεν θα είναι πάνω από 20 MW. Για την ανώτατη τιμή εκκίνησης δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, αλλά εκτιμάται ότι δεν θα απομακρυνθούν από τα επίπεδα των 15 έως 17 ευρώ ανά Κιλοβατώρα.

Κρίσιμο παραμένει το ερώτημα ποιος βαθμός ωριμότητας του έργου θα είναι απαιτητός για να συμμετάσχει ένας επενδυτής στο διαγωνισμό. Αν για παράδειγμα θα αρκούν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή θα χρειάζεται Προσφορά Όρων Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, διαφαίνεται ότι η γενική λογική με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να δοθούν υψηλές τιμές και να επιβαρύνεται ο καταναλωτής, για μια τεχνολογία που μπορεί, σε μεγαλύτερα μεγέθη, να παράγει ρεύμα με μικρότερο κόστος. Σύμφωνα λοιπόν, μ' αυτή τη λογική, οι μικρές ανεμογεννήτριες δεν πρέπει να επιδοτηθούν με υψηλές τιμές, εφόσον υπάρχουν οι μεγάλες ανεμογεννήτριες που παράγουν πλέον φθηνό ρεύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία είχε ανασταλεί κάθε επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα, παρότι υπήρξε παλαιότερα ουσιαστικό επενδυτικό και εμπορικό ενδιαφέρον στην αγορά ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη δαπανηθεί σημαντικά ποσά (εγκατάσταση ιστού, διαδικασία αδειοδότησης κλπ).

Οι πληροφορίες για το πλήθος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, με βάση τον παλαιό νόμο, μιλάνε για ένα αριθμό άνω των χιλίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τις μικρές ανεμογεννήτριες έγινε με τον νόμο 3851/2010, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, εγκαταστάτες και επενδυτές να βρίσκονται ήδη στα 8 χρόνια αναμονής.

Το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών (μΑΓ) προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 4203/2013. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη, το Ειδικό Πρόγραμμα θα ρυθμίζει όλα τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των μΑΓ καθώς και τα οικονομικά κίνητρα (τιμολόγηση παραγόμενης ενέργειας, δυνατότητα συμψηφισμού), ενώ η προθεσμία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης οριζόταν από το νόμο στις 30.06.2014, ημερομηνία από την οποία έχουν ήδη περάσει τέσσερα χρόνια!