Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας τελικής χρήσης χωρίς μείωση της διαθεσιμότητάς της ή υποβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία χρησιμοποιείται.

Οι μηχανικοί μας, λειτουργώντας με τεκμηριωμένα τεχνοοικονομικά κριτήρια και έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κτιρίου σας, εφαρμόζουν πρόγραμμα ενεργειακών επεμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιούν το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τις επεμβάσεις αυτές και παράλληλα ελαχιστοποιούν το χρόνο επιστροφής του κεφαλαίου που θα επενδυθεί.

Με την εφαρμογή εξοικονόμησης ενέργειας σε μία κτιριακή μονάδα, ο χρήστης του κτηρίου μετατρέπεται σε επενδυτή που απολαμβάνει πολλαπλά οφέλη. Τα κυριότερα εξ' αυτών είναι ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης του, η βελτίωση των συνθηκών άνεσης και της υγιεινής και φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στην Entec Consultants σας προσφέρουμε τεχνικά υλοποιήσιμες και οικονομικά βιώσιμες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κτιρίου σας, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό ή βιομηχανικό χώρο, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης των ενεργειακών επεμβάσεων που σας προτείνουμε.

Επικοινωνία

Επιστροφή