Μανόλης Κασαπάκης

Μανόλης Κασαπάκης

Οικονομικός Διευθυντής

Ο Μανόλης, είναι το πιο πρόσφατο μέλος που εισήλθε στη διοίκηση της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ τάξης. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κορυφαίας ελληνικής εισηγμένης στο Χ.Α.Α. ναυτιλιακής εταιρείας και μέλος Δ.Σ. σε θυγατρικές εταιρίες της, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για τη θέση του εκλεκτού της οικονομικής διεύθυνσης και εγγύηση για την αξιοπιστία της Εταιρίας.

Έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ένα πολυεπίπεδο φάσμα δράσεων όπως: προϋπολογισμοί, μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, κατάρτιση και διαχείριση ταμειακών ροών, κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Συντονίζει και κατευθύνει τις δραστηριότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης προκειμένου να διασφαλιστεί η μόνιμη οικονομική βιωσιμότητα της Εταιρείας καθώς και η πιο παραγωγική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον αθλητισμό, τη φύση, και τα ταξίδια.

Επικοινωνία