Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

 • ΤΕΙ Κρήτης – CEMATEP

  Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το εργαστήριο στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης της, στον οποίο διερευνά ένα προϊόν φωτοβολταϊκών σκιάστρων. Η συνέργεια διερευνά λύσεις που θα μειώσουν το κόστος και θα προσφέρουν ανταγωνιστικότητα στο τελικό προϊόν, λειτουργώντας ως αρχή και για άλλες εφαρμογές.

  Το Εργαστήριο Νανοϋλικών και Οργανικών Ηλεκτρονικών (CEMATEP) ανήκει στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών & Φωτονικής του ΤΕΙ Κρήτης και λειτουργεί από το 2006.

  Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη και μελέτη νέων οργανικών υλικών και οργανικών/ανόργανων νανοσυνθετικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα ενεργά

  ...

  Περισσότερα

 • Πανεπιστήμιο Πατρών - AML

  Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (AML/UoP) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων ως προς τη συμμόρφωσή τους με το πρότυπο ΕΝ62446.

  Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (AML/UoP) λειτουργεί από το 1980 και υπάγεται στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (UoP).Η ερευνητική δραστηριότητα του AML επικεντρώνεται κυρίως στο γενικό πεδίο των κατασκευών και των υλικών, δίνοντας έμφαση στην επιστήμη και τεχνολογία των προηγμένων υλικών (οργανικές, κεραμικές και μεταλλικές μήτ

  ...

  Περισσότερα

 • Πολυτεχνείο Κρήτης – RESEL

  Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το εργαστήριο στους τομείς των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής καθώς και στην εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

  Το εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων (RESEL) ασχολείται με τις ακόλουθες περιοχές με στόχο την ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και αριστοποίηση στους τομείς:

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (με έμφαση εφαρμογές ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής ενέργειας και βιομάζας) και ενσωμάτωσή τους στο δομημένο περιβάλλον. Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Ενεργειακά Συ...

  Περισσότερα

Επικοινωνία

Επιστροφή