Γίνε συνεργάτης!

Ο όμιλος εταιριών Entec αναπτύσσεται συνεχώς τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μέσω των συνεργατών της. Έχοντας μόνιμη παρουσία σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης αναζητούμε συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα με επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και να εισέλθουν στους εμπορικούς κλάδους που δραστηριοποιείται η Entec Consultants.

  • Προώθηση Συνεργάτη

    Στη πορεία της υλοποίησης των έργων, προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τους τις ανάγκες των πελατών μας. Για το σκοπό αυτό συνάπτουμε αποκλειστικές συνεργασίες με επιχειρήσεις που εμπιστευόμαστε και τις συστήνουμε στους δικούς μας πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

  • Εμπορική Υποστήριξη

    Παροχή διαφημιστικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες / ιδιαιτερότητες της αγοράς που δραστηριοποιούνται • Προβολής τους στον ιστότοπο μας • Προβολή τους στο περίπτερο της εταιρίας μας στις εξειδικευμένες εκθέσεις του κλάδου • Προβολή τους σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και συγκεκριμένα έντυπα σύμφωνα με το διαφημιστικό μας πρόγραμμα.

  • Συνεχής Εκπαίδευση

    Οι συνεργάτες της Entec Consultants πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να κατανοούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούν. Για το λόγο αυτό, διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια όπου εξειδικευμένα μας στελέχη εκπαιδεύουν τους συνεργάτες σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν.

Επικοινωνία

Επιστροφή