Βουκάλης Ιωσήφ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  • Ρέθυμνο, περιοχή Περάματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • [Μ1] 697 485 96 04 [M2] 697 476 60 22
  • Email: iosifvoukyahoo.gr

Επικοινωνία