Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Έργο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) χαρακτηρίζεται μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία ως πρώτη ύλη χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμους φυσικούς πόρους όπως ο άνεμος, ο ήλιος, το νερό κ.ά.

Στην Entec Consultants λειτουργούμε ως φορέας εξυπηρέτησης επενδυτών μίας στάσης (one-stop shop) για την ανάπτυξη και αδειοδοτική ωρίμανση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε από το στάδιο λήψης της απόφασής, μέχρι την ολοκλήρωσης της επένδυσής σας.

Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας ενός έργου ΑΠΕ, εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους που την επηρεάζουν όπως η τοπογραφία και το κλίμα της περιοχής, η προσβασιμότητα και το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης, προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να επιλεχθεί η τεχνικά βέλτιστη αλλά και πιο βιώσιμη οικονομικά.

Μετά την λήψη της απόφασης για την ανάπτυξη ενός νέου έργου ΑΠΕ, ακολουθεί η αδειοδοτική διαδικασία που εκπονείται με γνώμονα την απόλυτη πληρότητα των φακέλων, προς διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης. Το μεγάλο portfolio των έργων που έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα αντικατοπτρίζουν την εμπειρία και τη τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο και εγγυούνται την ομαλή εξέλιξη και επιτυχημένη ολοκλήρωση της δικής σας επένδυσης.

Επικοινωνία