Ηλιοθερμικοί Σταθμoί συνολικής ισχύος 25MW

Stirling Dish Stirling Dish Stirling Dish
  • Κατηγορία έργου: Ενέργεια
  • Φορέας: CSP Dish Systems Ε.Π.Ε. + άλλοι 18 φορείς
  • Περιοχή: Κρήτη & Ρόδος
  • Χρονολογία: 2011
  • Κατάσταση: Υπό Αδειοδότηση
  • Η συμβολή μας: Εξεύρεση γης, Μοντελοποίηση συστήματος, Άδεια Παραγωγής

Τους 19 πρώτους Ηλιοθερμικούς Σταθμούς τύπου "Dish/Stirling" στις Νήσους Κρήτη και Ρόδο, συνολικής ισχύος 25,1MW διαχειρίζεται αδειοδοτικά η Entec Consultants. Εκτός των εκτεταμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εταιρία ανέπτυξε και λογισμικό προσομοίωσης της λειτουργίας των σταθμών αυτών βάσει του κανονισμού λειτουργίας τους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.