Ο νέος αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, διπλασιασμό του μέγιστου ποσού της επιδότησης, σε σχέση με το προηγούμενο νόμο (4399/16), επιχορήγηση επενδύσεων έως και 80%, εισαγωγή νέων καθεστώτων ενισχύσεων, με στόχο την ένταξη περισσοτέρων επαγγελματικών κλάδων και τομέων!

Ο νέος νόμος που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022, αντικαθιστώντας αυτόν του 2016, θα αποτελέσει το κύριο θεσμικό πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Βασική στόχευση του υπουργείο Ανάπτυξης είναι η παροχή πρόσθετων πόρων και δυνατοτήτων προς τους επενδυτές, σε συνδυασμό πάντα με τα κεφάλαια που απορρέουν από το νέο ΕΣΠΑ, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, οι κρατικές ενισχύσεις θα είναι αυξημένες σε ποσοστό από 5% έως 25% σε σχέση με τον νόμο που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, ενώ, βάσει του νέου πλαισίου, τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι αυξημένα στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, επιχορήγηση έως 60% θα λαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, έως 70% οι μεσαίες και έως 80% οι μικρές. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αναμένεται να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο και θα έχει ισχύ μέχρι και το 2027.

Ακόμη, εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, προκειμένου να ανοίξει η «βεντάλια» στήριξης και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Ετσι, από τα 8 καθεστώτα που υπάρχουν σήμερα, με κάθε θεματική να είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, με το νέο αναπτυξιακό νόμο θα φτάσουν τα 12.

Πέραν από τις πρόσθετες ευνοϊκές ρυθμίσεις και το άνοιγμα της «βεντάλιας», με το νέο αναπτυξιακό νόμο, όπως τονίζουν οι συντάκτες του, δρομολογούνται fast track διαδικασίες ελέγχου, έγκρισης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων. Μέρος αυτών των διαδικασιών θα ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε πιστοποιημένους ελεγκτές. Κάθε επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ θα ελέγχεται υποχρεωτικά από πιστοποιημένο ελεγκτή σε όλα τα καθεστώτα.

Ο νέος νόμος υπόσχεται δραστική αλλαγή σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Για την ακρίβεια από τις 700 ημέρες που ήταν ο μέσος όρος για ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης ενός σχεδίου, με το νέο νόμο, δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Να σημειωθεί ότι τα 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων που περιλαμβάνει ο νέος νόμος είναι τα εξής:

 1. Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
 2. Κυκλική οικονομία
 3. Στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0).
 4. Ψηφιακός μετασχηματισμός
 5. Αύξηση της απασχόλησης
 6. Ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή
 7. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 8. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
 9. Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 10. Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
 11. Αγροδιατροφή
 12. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

Contact