Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύθηκε ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα.

Περίοδος ισχύος από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Με βάση το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων θα ενεργοποιηθούν τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου που αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου θα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια έως του 70% του κόστους στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ΤΠΕ, ενέργειας, χώρων στάθμευσης, οίκων ευγηρίας, κέντρων αποθεραπείας-αποκατάστασης, αθλητικών δραστηριοτήτων, μηχανικών πλυντηρίων, παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 - 31.12.2027
Κωδικός NUTS Ονομασία της Περιφέρειας - NUTS Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που ισχύουν για τις περιφερειακές ενισχύσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες  Επιχειρήσεις Μικρές  Επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο 50% 60% 70%
EL42 Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
EL43 Κρήτη 40% 50% 60%
EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
EL53 Δυτική Μακεδονία 40% 50% 60%
EL54 Ήπειρος 50% 60% 70%
EL61 Θεσσαλία 50% 60% 70%
EL62 Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
EL63 Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
EL64 Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
EL643 Ευρυτανία 50% 60% 70%
ΕL65 Πελοπόννησος 40% 50% 60%
EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
EL305 Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
EL306 Δυτική Αττική 25% 35% 45%
EL307 Πειραιάς, Νήσοι 25% 35% 45%

 

Contact