Αναμένεται έως 31 Ιανουαρίου 2023 η πρόσκληση για τη νέα δράση ΕΣΠΑ που επιδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που θα επενδύσουν σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού (software) για την ψηφιακή αναβάθμισή τους, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ.Τσακίρης.

Επιδοτούμενος προϋπολογισμός: από €18.000 έως και €1.200.000.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Προδημοσίευση προγράμματος ΕΣΠΑ)

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60%.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

  • ● Δαπάνες Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πολυμηχανήματα, Συσκευές Ήχου, Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode)
  • ● Δαπάνες Λογισμικού (Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών, Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης π.χ. ERP, WMS, CRM, Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε cloud, Εφαρμογές σχεδίασης – CAD, Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση, Εφαρμογές Firewall).
  • ● Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Προδημοσίευση προγράμματος ΕΣΠΑ)

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50%, ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

  • ● Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού (Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός, Εξοπλισμός CNC, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού/Φωτισμού, Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος CCTV, Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια & ψηφιακά όργανα, Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB)
  • ● Εφαρμογές/λογισμικά (Εφαρμογές Big Data, Business Intelligence, «διαδικτύου των πραγμάτων», Διαχείρισης Ενέργειας, Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών, Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης π.χ.ERP, WMS, CRM, Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό cloud, Εφαρμογές σχεδίασης – CAD).
  • ● Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση(συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ (Προδημοσίευση προγράμματος ΕΣΠΑ)

Αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης για να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επιδοτούνται δαπάνες αγοράς εφαρμογών και εξοπλισμού.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50%, ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

  • ● Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων (Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός, Εξοπλισμός CNC, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού/Φωτισμού, Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος CCTV, Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια & ψηφιακά όργανα).
  • ● Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain (Εφαρμογές Big Data, Business Intelligence, «διαδικτύου των πραγμάτων», Διαχείρισης Ενέργειας, Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών, Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης π.χ.ERP, WMS, CRM, Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό cloud).
  • ● Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης κ.λπ.).

Αναμένεται να διευκρινιστούν οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα είναι επιλέξιμες προς επιδότηση στα 3 παραπάνω προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Η επίσημη δημοσίευση των προσκλήσεων των 3 προγραμμάτων ΕΣΠΑ που ανήκουν στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ» αναμένεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2023.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης, βάσει τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.