Εργασία

Η επιτυχία μας βασίζεται στη φαντασία και την ικανότητα των ανθρώπων μας.
Ο τρόπος συνεργασίας και τα αντικείμενα εργασίας ποικίλουν ενώ είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες προτάσεις.

Γραφεία Αθήνας

Εξωτερικός Συνεργάτης ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Προωθεί τις πωλήσεις της εταιρίας για τα πρόγραμμα ΕΣΠΑ
  • Επικοινωνεί με πελάτες για λογαριασμό της Entec Green Economy Consultants.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Καλές Επικοινωνιακές Δεξιότητες
  • Υπευθυνότητα
  • Έφεση στην πρωτοβουλία
  • Καλή χρήση Η/Υ
  • Εμπειρία ή Κατάρτιση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφείς κλάδους

υποβολή αίτησης

Γραφεία Κρήτης

Προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση

Αφήστε το βιογραφικό σας για να σας έχουμε υπόψη

Επικοινωνία

Επιστροφή