Νέα

 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  .enable-list-style{ list-style:inside!important; margin:0!important; margin-left:.5rem!important; padding:unset!important; } .footer-image { margin-top:3rem; margin:auto; } .footer-image img{ max-width:100%; } ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Υποβολές έως 12ο 2025.

  Υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου:

  Υποβολή αίτησης έως τον 12ο του 2025, Επενδυτικού Σχεδίου προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece), προκειμένου το επενδυτικό του σχέδιο του ενδιαφερόμενου φορέα

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης "Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες"


  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης "Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες""

  Από το Υπουργείο Τουρισμού γνωστοποιείται ότι πρόκειται να δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης "Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων"

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης "Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων"

  Από το Υπουργείο Τουρισμού γνωστοποιείται ότι πρόκειται να δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων»


  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων»

  Από το Υπουργείο Τουρισμού γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδω

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων»

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων»

  Από το Υπουργείο Τουρισμού γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

  Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000€. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο και αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρ

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

  Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», προδημοσιεύθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», με συνολικό προϋπολογισμό 190.000.000€.

  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο και αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδω

  ...

  Περισσότερα

 • Αναζήτηση στελεχών - Αποστολή Βιογραφικών

  Αναζήτηση στελεχών - Αποστολή Βιογραφικών

  H συμβουλευτική – μελετητική εταιρεία Entec Green Economy Consultants, από τις μεγαλύτερες στον χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, αναζητά στέλεχος για την κάλυψη θέσης εργασίας στα γραφεία της στο Ηράκλειο Κρήτης.

  Απαραίτητα προσόντα: ▪️Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ▪️Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στα προγράμματα ΕΣΠΑ ή/και τον Αναπτυξιακό νόμο (επιθυμητή) ▪️Άριστη επικοινωνία, παρουσίαση και ικανότητα γραφής στα Αγγλικά και Ελ...

  Περισσότερα

 • Έως 29/12 οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

  Έως 29/12 οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

  Την παράταση της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

  Όπως ανακοινώθηκε, η υποβολή αιτήσεων πα

  ...

  Περισσότερα

 • Προκηρύσσεται εντός Σεπτεμβρίου το «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις»

  Προκηρύσσεται εντός Σεπτεμβρίου το «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις»

  Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 160 εκατ. €, δίνοντας επομένως τη δυνατότητα να ενταχθεί σημαντικός αριθμός δικαιούχων.

  Στη φάση οριστικοποίησης του Οδηγού του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις», μέσω του οποίου εταιρείες θα λάβουν επιδότηση ώστε να καλύπτουν μέσω αυτοπαραγωγής σημαντικό μέρος των αναγκών τους σε ρεύμα και, κατά συνέπεια, να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, βρίσκεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Το πρόγραμμα πρόκ

  ...

  Περισσότερα

 • Προγραμματισμός προσκλήσεων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

  Πρόγραμματισμός προσκλήσεων Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

  Στόχος μας η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Βρείτε στην ιστοσελίδα μας πληροφορίες για τις αναμενόμενες προσκλήσεις, που απευθύνονται σε φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

  Τομεακά Προγράμματα

  Ανταγωνιστικότητα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή Δίκαιη Ανάπτ...

  Περισσότερα

 • Μεταποίηση & Τουρισμός: Ενισχύεις έως 5 εκ. ευρώ για ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση των επιχειρήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής

  Οι επενδύσεις στους κλάδους Μεταποίησης και Τουρισμού μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 75% από τον Αναπτυξιακό νόμο και να λάβουν μέγιστη ενίσχυση έως 5.000.000 €. Η επιδότηση δίνεται για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

  Ενισχύσεις στη Μεταποίηση

  Το καθεστώτος “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και τ

  ...

  Περισσότερα

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ανέρχεται στα 300 εκατ. Ευρώ.

  Το πρόγραμμα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους και διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις.

  Με βάση τα πρόσφατα ανακοινωμένα στοιχεία του προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” έχουν ήδη υποβληθεί 585 αιτήσεις ο οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια χρηματο

  ...

  Περισσότερα

 • «Εξοικονομώ 2023»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

  Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

  Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους όπως αναλυτικότερα περιγράφεται παρακάτω.

  Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 300

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΣΠΑ 2023: Επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων - προϋποθέσεις και κριτήρια

  Μια επιχείρηση του Τομέα του Τουρισμού με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55), θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα επιδότησης επενδυτικών σχεδίων:

  Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

  Ξενοδοχεία Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

  Περισσότερα

 • Μεταποίηση & Τουρισμός: Ξεκινά ο Β’ κύκλος για υποβολή αιτήσεων με επιδοτήσεις έως 75%

  Προκηρύχθηκε ο Β΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων σε δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου με επιδοτήσεις έως 75% για τα προγράμματα Μεταποίηση και Τουρισμός.

  Ενίσχυση επενδύσεων με ποσοστό έως 75%, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης έως 5.000.000 €.

  Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου: 100.000 €

  Τα δύο καθεστώτα έχουν ως εξής:

  1. "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" - Β΄ κύκλος

  Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρο

  ...

  Περισσότερα

 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

  Το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών  επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

  Στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

  Περισσότερα

 • Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων: Τι περιλαμβάνει και σε ποιους απευθύνεται

  Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF). 

  Απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδ

  ...

  Περισσότερα

 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) - Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

  Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

  Στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

  Οι π

  ...

  Περισσότερα

 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

  Το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ 2021-2027» είναι μία δράση που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αναφέρεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό συνολικού ύψους 300.000.000€.

  Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας

  ...

  Περισσότερα

 • Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας: Όλες οι πληροφορίες για τα Επενδυτικά Δάνεια

  Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα και ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τους κλιματικούς στόχους του 2030 και τον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, κατανέμοντας συνολικά το 37,5% του εκτιμώμενου κόστους σε δράσεις για το κλίμα. Επιπλέον, καθεμία από τις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του σχεδίου ακολουθεί την αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.

  Δανειακά κεφάλαια

  Περισσότερα

 • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους»

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761 για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για νέους».

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, στη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, στην επίτευξη ενός καθαρότερου περιβάλλοντος και, συγχρόνως, στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των κατοικιών (ενεργειακή-λειτουργική-αισθητική).

  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει τους νέους ώστε να ανακαινίσουν και να αναβαθμίσουν την κύρια κατοικία τους. Το

  ...

  Περισσότερα

 • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» - Όλες οι λεπτομέρειες

  Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά (πρώτη ή δεύτερη κατοικία) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες (κατοικία ή αγροτική εγκατάσταση) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

  Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 238.000.000 €.

  Το πρόγραμμα α

  ...

  Περισσότερα

 • LEADER/CLLD: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» στο νομό Ρεθύμνου

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους να συμμετάσχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

  Τίτλος Δράσης [19.2.3]: Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφ

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

  Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με προϋπολογισμό 700.000.000 €.

  Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

  Ημερο

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Ποιες επιχειρήσεις franchise θα λάβουν ενισχύσεις

  Μετά από μία μακρόχρονη περίοδο εξαίρεσης από τις δράσεις επιδοτήσεων, καθίσταται πλέον εφικτή η συμμετοχή των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς franchising, στις δράσεις που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όπως ανακοινώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  Οι συμβάσεις δικαιοχρησίας και οι τυχόν εκτελεστικές συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ δικαιοπάροχου (franchisor) και δικαιοδόχου (franchisee) θα καθορίσουν την επιλεξιμότητα των ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ στις επιχειρήσεις που λειτουργούν μ

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΣΠΑ: Προκηρύχθηκε η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

  Προκηρύχθηκε η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

  Η δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

  Δράση 1: "Βασικός Ψ

  ...

  Περισσότερα

 • Αναπτυξιακός Νόμος: Ξεκινούν οι υποβολές για το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

  Ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων για το Καθεστώς Ενισχύσεων “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με σκοπό την έγκυρη και ομαλή προετοιμασία των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επενδυτών, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του παρόντος προγράμματος.

  Στόχος

  Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης ώστε να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα

  ...

  Περισσότερα

 • Επιδότηση ΕΣΠΑ: Έως 31 Ιανουαρίου ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

  Αναμένεται έως 31 Ιανουαρίου 2023 η πρόσκληση για τη νέα δράση ΕΣΠΑ που επιδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που θα επενδύσουν σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού (software) για την ψηφιακή αναβάθμισή τους, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ.Τσακίρης.

  Επιδοτούμενος προϋπολογισμός: από €18.000 έως και €1.200.000.

  Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτ

  ...

  Περισσότερα

 • Ενισχύσεις έως 75% μέσω του καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360ᵒ του Αναπτυξιακού Νόμου:

  Δημοσιεύτηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ» που παρέχει ενισχύσεις στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και στη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. Εξαιρούνται οι κλάδοι για τους οποίους ισχύουν ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων.

  Η έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε την 9η Ιανουαρίου 2023

  Περισσότερα

 • ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 50% από τις δύο αναμενόμενες δράσεις για την αναβάθμιση ΜμΕ

  Τέθηκαν προς δημοσίευση δύο προγράμματα ΕΣΠΑ της δέσμης δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» που στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ποσοστό επιδότησης έως 50% και επιδοτούν προϋπολογισμούς από 30.000 € έως 1.000.000 €.

  Πιο αναλυτικά, επιδοτούνται ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Δράση 3

  Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι ένα σύνολο δράσεων που αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

  Αναλυτικότερα, τέθηκε Προδημοσίευση δέσμης των Δράσεων κρατικών ενισχύσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με προ

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Δράση 2

  Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι ένα σύνολο δράσεων που αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

  Αναλυτικότερα, τέθηκε Προδημοσίευση δέσμης των Δράσεων κρατικών ενισχύσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με προ

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Δράση 1

  Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι ένα σύνολο δράσεων που αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

  Αναλυτικότερα, τέθηκε Προδημοσίευση δέσμης των Δράσεων κρατικών ενισχύσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με προϋπολογισμό συνολικού ύψους 300.000.000€.

  Βασικός στόχος τη

  ...

  Περισσότερα

 • Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

  Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία. Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για τη συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

  Ημερομηνία

  ...

  Περισσότερα

 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ” : Με 200 εκατ. ευρώ αναβαθμίζεται η ενεργειακή απόδοση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. / Προδημοσίευση

  Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» για υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις στους κλάδου εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» αφορά στη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

  Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί στην επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.

  Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του

  ...

  Περισσότερα

 • Nέα Δράση “Έξυπνη Μεταποίηση”: 73 εκατ. Ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

  Τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», προϋπολογισμού 73,2 εκατ. ευρώ, η οποία απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του βιομηχανικού οικοσυστήματος, ανακοίνωσαν το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως φορείς υλοποίησης της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

  Έναρξη Υποβολής: 23/11/2022

  Λήξη Υποβο

  ...

  Περισσότερα

 • Έναρξη Αναπτυξιακού Νόμου για το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

  Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε, την Πέμπτη 21/07/2022 ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης

  Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

  To ποσοστό ενίσχυσης δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της

  ...

  Περισσότερα

 • Κοινωνία της Πληροφορίας: “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών”

  Σκοπός της δράσης Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι η ενδυνάμωση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και η ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  Προϋπολογισμός του Προγράμματος: 100.000.000,00 €  Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Έργων: 200....

  Περισσότερα

 • Πράσινος Αγροτουρισμός

  Πράσινος Αγροτουρισμός

  Το Πρόγραμμα "Πράσινος Αγροτουρισμός" του ΥπΑΑΤ, αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

  Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από 30/05/2022 έως 30/9/2022

  Στόχος του υποέργου:

  Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από ...

  Περισσότερα

 • Έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19

  Έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19

  Υπεγράφη στις 10/3/2022 από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, νέα δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την απρόσκοπτη ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19.

  Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00

  ...

  Περισσότερα

 • Περ. Ν. Αιγαίου: Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

  Περ. Ν. Αιγαίου: Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

  Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων, ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

  Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολ

  ...

  Περισσότερα

 • Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027

  Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

  Δημοσιεύθηκε ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα.

  Περίοδος ισχύος από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

  Με βάση το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων θα ενεργοποιηθούν τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου που αναμένεται το επόμενο διάστημα.

  Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου θα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια έως του 70% του κόστους στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ΤΠΕ, ενέργειας, χώρων στάθμευσης, οίκων ευγηρίας, κέντρων αποθεραπείας-αποκατάστασης, αθλητικών δραστηριοτήτων, μηχανικών πλυντηρίων, παραγωγής κι

  ...

  Περισσότερα

 • Σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ στην αγορά για μικρομεσαίους από το νέο ΕΣΠΑ

  Μέχρι το τέλους του έτους ή το αργότερο στις αρχές του 2022 θα έχουν “πέσει” στην αγορά τα χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027. Έως τότε αναμένεται η έκδοση των πρώτων προσκλήσεων – προκηρύξεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από ένα συνολικό «πακέτο» 3,9 δισ. ευρώ!

  Στόχος είναι οι προσκλήσεις που θα δημιουργηθούν να φέρουν αποτελέσματα σε επίπεδο παραγωγικών επενδύσεων με ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

  Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η αποστολή για έγ

  ...

  Περισσότερα

 • Νέος αναπτυξιακός με επιδοτήσεις έως και 80%

  Ο νέος αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, διπλασιασμό του μέγιστου ποσού της επιδότησης, σε σχέση με το προηγούμενο νόμο (4399/16), επιχορήγηση επενδύσεων έως και 80%, εισαγωγή νέων καθεστώτων ενισχύσεων, με στόχο την ένταξη περισσοτέρων επαγγελματικών κλάδων και τομέων!

  Ο νέος νόμος που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022, αντικαθιστώντας αυτόν του 2016, θα αποτελέσει το κύριο θεσμικό πλαίσιο παροχής κρα

  ...

  Περισσότερα

 • Προκήρυξη νέας Δράσης ΕΠΑνΕΚ “e-λιανικό” (Β’ κύκλος)

  Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε στις 25-6-2021 την απόφαση Προκήρυξης της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 “E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β’ κύκλος)” (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 25-6-2021).

  Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29 Σ...

  Περισσότερα

 • Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

  Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

  Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

  Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: ...

  Περισσότερα

 • Νέα δράση προϋπολογισμού €350 εκατ. για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει σε εφαρμογή νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους

  Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια ευρώ) επιχειρήσεις:

  ...

  Περισσότερα

 • Η νέα δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» ξεκινάει στις 16/6

  Η νέα δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» ξεκινάει στις 16 Ιουνίου 2021 και η επιχορήγηση κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

  Aφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

  Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00 Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: ...

  Περισσότερα

 • «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων» - Προκήρυξη Προγράμματος ΕΣΠΑ

  Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» για την παροχή κεφαλαίου κίνησης, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 31/5-28/7/2021.

  Πιο συγκεκριμένα: Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00 Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 17:00

  Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» αφορά στ

  ...

  Περισσότερα

 • Αναπτυξιακός Νόμος: Δύο νέες προκηρύξεις προϋπολογισμού 805 εκατ. ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

  Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

  Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, «μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα. Η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και αποτελεί βασική προτερ

  ...

  Περισσότερα

 • Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» – Επανεκκίνηση Εστίασης

  Ενημερώνουμε σχετικά με τη Νέα Δράση "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών" ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην χώρα.

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων:Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 ώρα 15:00

  Περισσότερα

 • Προκήρυξη 4ου Κύκλου Καθεστώτος Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση το διάστημα 8/12/2020-30/09/2021!

  Στόχος

  Η ενίσχυση έργων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση επιχειρήσεων της χώρας στους τομείς του Τουρισμού, της Μεταποίησης και των Logistics.

  Δικαιούχοι

  Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  ατομική επιχείρηση

  ...

  Περισσότερα

 • Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

  Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

  Δικαιούχοι

  Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019

  Προϋπολογισμοί έργων - Ποσοστό ενίσχυσης 

  Η Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμεί

  ...

  Περισσότερα

 • Covid-19: Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων( Β' Κύκλος)

  Νέα μέτρα προστασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρει η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 757/2021) με τον Β' κύκλο του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

  Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώ

  ...

  Περισσότερα

 • Μέτρα στήριξης για την εστίαση ως 100.000 ευρώ θα λάβουν περίπου 34.000 επιχειρήσεις - Στα 330 εκατ. το συνολικό πακέτο στήριξης

  Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  Υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθούν 34.000 απ' τις 80.000 επιχειρήσεις της εστίασης.

  O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: “ Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε σε μία ακόμα σημαντική δράση για τον κλάδο της εστίασης, ύψ

  ...

  Περισσότερα

 • Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει «Εξοικονομώ» για μικρές εταιρείες και τουριστικά καταλύματα

  Με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην προετοιμασία «πακέτου» επιδοτήσεων ύψους 1 δισ. Ευρώ!

  Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του ΥΠΕΝ εξετάζει 2 διαφορετικά σενάρια:

  Να προκηρυχθεί ένα ενιαίο πρόγραμμα για επιχειρήσεις ενεργειακής εντάσεως και τουριστικά καταλύματα Να σπάσει σε δύο δράσεις

  Το πιο πιθανό, πάντως, είναι να προκηρυχθεί πρώτα «Εξοικονομώ»

  ...

  Περισσότερα

 • Προκήρυξη Δράσης: «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

  Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

  Δικαιούχοι της Δράσης

  Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχει

  ...

  Περισσότερα

 • Παπαθανάσης: Δάνεια 30.000-50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις με 90% εγγύηση Δημοσίου

  Παπαθανάσης: Δάνεια 30.000-50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις με 90% εγγύηση Δημοσίου

  Πρόγραμμα χορήγησης δανείων ύψους 30.000-50.000 ευρώ, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 90%, ανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.

  Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε:

  • Υπάρχει μια δέσμη μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις.

  • Αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία προγράμματα, εκ των οποίων το ένα αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, από 1 έως 10 άτομα, για να μπορέσουν να επενδύσουν.

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση δράσης ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

  Προδημοσίευση δράσης ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

  Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

  • να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),

  • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,

  • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και

  • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

  Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων: 4/1/2021 με καταληκτική ημερομηνία στις 4/3/2021.

  Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού χώρου και μέχρι 100€ για το κάθε θερμαντικό σώμα με μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης τα 5.000€.

  Οι δαπάνες που επιχορηγούνται είναι θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπέρυθρω

  ...

  Περισσότερα

 • Αναπτυξιακός Νόμος: Τρεις νέες προκηρύξεις ύψους €525 εκατ.

  Αναπτυξιακός Νόμος: Τρεις νέες προκηρύξεις ύψους €525 εκατ.

  Τρεις νέες προκηρύξεις καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου με συνολικό προϋπολογισμό 525 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  Πρόκειται για την προκήρυξη των καθεστώτων ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

  1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.

  Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεσ

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Νέα Δράση από την Περιφέρεια Κρήτης ” Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης ” στα πλαίσια του ΕΠ “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημιές λόγω των επιπτώσεων που έχουν προκληθεί από τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVI

  ...

  Περισσότερα

 • Ανακοίνωση προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  Ανακοίνωση προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  Το  υπουργείο ανακοίνωσε την 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2020 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Οκτωβρίου 2020.

  Επίσης, ανακοινώθηκε και η 5η προκήρυξητου καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Η ημερομηνία

  ...

  Περισσότερα

 • Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

  Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

  Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

  Στόχοι της Δράσης

  Η επιχειρηματική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων και ξένων επενδύσεων και γενικότερα η έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας και ο περιορισμός της διάθεσης των εν δυνάμει ανακτήσιμων αποβλήτων.

  Περισσότερα

 • Ανακοίνωση Νέου Κύκλου Καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα» & «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16

  Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 21η Μαΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020.

  Παράλληλα ανακοινώθηκε και η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 21η Μαΐου 2020 

  ...

  Περισσότερα

 • Δάνεια με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

  Περισσότερα

 • Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19

  Περισσότερα

 • Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

  Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ, ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete: • Αγροδιατροφή • Ενέργεια • Τουρισμός

  ...

  Περισσότερα

 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ - Σε ποιους απευθύνεται

  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ - Σε ποιους απευθύνεται

  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στο πληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis )προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, 2014-2020 "Επενδύω στη Θεσσαλία".

  Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αφορά το διάστημα, από 17 Σεπτεμβρίου έως και 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00.

  Περισσότερα

 • ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Πλαίσιο υλοποίησης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου

  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (αρ.πρωτ 403/9-4-2019)

  του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους

  ...

  Περισσότερα

 • ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (αρ.πρωτ 419/12-4-2019)

  ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα)

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρ

  ...

  Περισσότερα

 • ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER»

  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (αρ.πρωτ 419/12-4-2019)

  του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσι

  ...

  Περισσότερα

 • ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (αρ.πρωτ 419/12-4-2019)

  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΡΗΤΗΣ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (αρ.πρωτ 419/12-4-2019)

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (συγχρθματοδοτείται από το ΕΓΣΑΑ)

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER (Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτ

  ...

  Περισσότερα

 • «Εξοικονoμώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»: Νέα ημερομηνία για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στον Β’ κύκλο του Προγράμματος ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ).

  «Εξοικονoμώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»: Νέα ημερομηνία για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στον Β’ κύκλο του Προγράμματος ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ).

  Η ENTEC παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει για όλα τα νέα προγράμματα ενίσχυσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών που επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα βελτίωσης και ενεργειακής εξοικονόμησης.

  Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «

  ...

  Περισσότερα

 • Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

  Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

  Ενίσχυση των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

  Η ENTEC παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει για όλα τα νέα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Δείτε παρακάτω την προκήρυξη για την ενίσχυση της “Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού νόμου: ν. 4399/2016 , όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

  Ποιες επιχειρήσεις αφορά, ποια είναι τα κριτήρια, οι όροι και προ

  ...

  Περισσότερα

 • Έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ

  Έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ

  Η ENTEC παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει για όλα τα νέα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

  Μετά την ανακοίνωση για την έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησης.

  Στόχος της νέας χρηματοδοτικής Δράσης, είναι η προώθηση της επ

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος

  ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος

  Η παρουσίαση για το Β ́ Κύκλο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Γενικά στοιχεία της δράσης

  2. Ταυτότητα δράσης – Στόχοι

  3. Δικαιούχοι

  4. Επιλέξιμες δραστηριότητες

  5. Κατηγορίες παρεμβάσεων

  6. Προϋπολογισμός δράσης - Θεματικοί τομείς

  7. Προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων(€)

  8. Ένταση ενίσχυσης

  9. Επιλέξιμες δαπάνες – Χρονική Διάρκεια

  10 . Αξιολόγηση

  11 . Απολογισμός από τον Α ́ Κύκλο

  12 . Οδηγίες για μ

  ...

  Περισσότερα

 • Δράση 3.γ.1.1 - "Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους"

  Δράση 3.γ.1.1 - "Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους"

  Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014‐2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσε

  ...

  Περισσότερα

 • Στήριξη για τοπική οργάνωση Ν. Ρεθύμνου μέσω του Leader

  Στήριξη για την τοπική οργάνωση Ν. Ρεθύμνου μέσω του Leader

  Υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 “Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014 - 2020.

  Σύντομη περίληψη του μέτρου 19

  Η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της τάσης επιστροφής στην ύπαιθρο , αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των περιοχών της υπαίθρου τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει επιτυχ

  ...

  Περισσότερα

 • Εγκρίθηκαν οι θεματικές προτεραιότητες γιο τον Β' Κύκλο της προκήρυξης της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

  Εγκρίθηκαν οι θεματικές προτεραιότητες γιο τον Β' Κύκλο της προκήρυξης της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

  Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος επιχειρηματικής ανακάλυψης, με σκοπό την επικαιροποίηση των θεματικών προτεραιοτήτων της ενιαίας δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

  Η επικαιροποίηση έγινε με βάση τα στοιχεία του μεγάλου αριθμού προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Α' κύκλο της Δράσης, τα οποία και δηλώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον από την επιχειρηματική και ερευνητική/ακαδημ

  ...

  Περισσότερα

 • Ποιά είναι η ημερομηνία & τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία του ΟΑΕΔ σε 5.000 ανέργους.

  Ποιά είναι η ημερομηνία & τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία του ΟΑΕΔ σε 5.000 ανέργους.

  Η υποβολή αιτήσης για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο «πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019και συγκεκριμένα στις 11.00 το πρωί.

  Όπως επισημαίνεται σχετικά σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ η δράση αυτή αποσκοπεί

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ

  Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ

  Την προκήρυξη μιας νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» διαθέτει προϋπολογισμό 400 εκατ. Ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Χρηματοδοτούντα

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ

  Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ

  Την προκήρυξη μιας νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» διαθέτει προϋπολογισμό 60 εκατ. Ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: Στο λιανικό εμπόριο, Στην εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast fo

  ...

  Περισσότερα

 • Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

  Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητα...

  Περισσότερα

 • Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

  Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συνολικής δημόσιας δαπάνης 434 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής...

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

  Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» έχει ως στόχο την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση των πάσης φύσεως αποβλήτων. «Μη σπαταλάς ότι είναι χρήσιμο (reduce, recycle, reuse)». Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και...

  Περισσότερα

 • Σε διαδικασία διαβούλευσης η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών

  Σε διαδικασία διαβούλευσης η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύο...

  Περισσότερα

 • Ειδικά σήματα λειτουργίας για τουριστικά καταλύματα

  Ειδικά σήματα λειτουργίας για τουριστικά καταλύματα Καθώς η φετινή τουριστική σεζόν φτάνει προς το τέλος της για τους επαγγελματίες του τουρισμού, είναι μια καλή στιγμή να επισημανθούν ορισμένα πράγματα. Όσον αφορά τους ξενοδόχους, να γίνει υπενθύμιση πως υπάρχει υποχρέωση κατάταξης του ξενοδοχείου τους έως και το τέλος του 2018, όταν και λήγουν αυτοδίκαια τα Ε.Σ.Λ. Ακολούθως, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κατάταξης εντός της περιόδου λειτουργίας τους. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο να δρομολογήσουν...

  Περισσότερα

 • Αναμενόμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

  Αναμενόμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000,00€, με ποσοστό επιδότησης τουλάχιστον 50% για προϋπολογισμό έργων έως 120.000,00€. Η δράση με τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων ...

  Περισσότερα

 • Mικροπιστώσεις σε αγρότες και μικρές επιχειρήσεις έως 25.000€

  Mικροπιστώσεις σε αγρότες και μικρές επιχειρήσεις έως 25.000€ Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο «εργαλείο» για χιλιάδες αγρότες, μικρές επιχειρήσεις, αλλά και ανέργους, ώστε να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Όπως ανακοίνωσε η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), θα ξεκινήσουν να δίνονται χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις, από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Ο υφυπουργός κ. Βασίλειος Κόκκαλης τόνισε πως πρόκειται...

  Περισσότερα

 • Κατοχύρωση ονόματος (εμπορικού σήματος)

  Κατοχύρωση ονόματος (εμπορικού σήματος) Διαδικασία ΚατοχύρωσηςΕμπορικού Σήματος Η κατοχύρωση ονόματος ή αλλιώς εμπορικού σήματος είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί για κάθε επιχείρηση, καθώς το brandnameείναι αυτό που θα την καταστήσει ευρέως γνωστή στο καταναλωτικό κοινό.Στην Ελλάδα,η διαδικασία πραγματοποιείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Ε. που ονομάζεται OHIM, ενώ διεθνώς, ένα σήμα κατο...

  Περισσότερα

 • Νέο πρόγραμμα επιδότησης για εκσυγχρονισμό μεσαίων εταιρειών

  Πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων και κατά προτεραιότητα, αυτών που δραστηριοποιούνται στους εννέα στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, επιδοτεί ποσοστό 50% των δαπανών, ενώ θα επιχορηγ...

  Περισσότερα

 • Ανακοινώθηκαν δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Πρόγραμμα Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων Ολοκληρώθηκε η προκήρυξη από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων όλων των κλάδων Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα», τα οποία και θέτουν ως στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Βασικές προϋποθέσεις και στα δύο προγράμματα είναι οι επιχειρήσεις: ...

  Περισσότερα

 • Προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» (100 εκατ. ευρώ) για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ

  Προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» (100 εκατ. ευρώ) για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ Δύο προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού (με δημόσια δαπάνη) 70 εκατ. ευρώ, θέτει στη διάθεση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο έχει σχεδιάσει δύο χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των προαναφερόμενων επ...

  Περισσότερα

 • Στο δρόμο του ΦΕΚ η προκήρυξη των τριών πρώτων διαγωνισμών ΑΠΕ – Έως 5 Ιουνίου οι αιτήσεις και 2 Ιουλίου τα «χτυπήματα».

  Στο δρόμο του ΦΕΚ η προκήρυξη των τριών πρώτων διαγωνισμών ΑΠΕ – Έως 5 Ιουνίου οι αιτήσεις και 2 Ιουλίου ο διαγωνισμός Ολοκληρώθηκαν από τα στελέχη της ΡΑΕ οι λεπτομέρειες της προκήρυξης για τους τρείς πρώτους διαγωνισμούς μέσω των οποίων θα εγκατασταθούν νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η προκήρυξη έχει σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ, συνεπώς είναι θέμα ολίγων ημερών η ανάρτησή της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει οριστεί ως ημερομηνία διεξαγωγής ...

  Περισσότερα

 • Εντός του 2018 αναμένεται νομοθετική ρύθμιση και διαγωνισμός για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών.

  Εντός του 2018 αναμένεται νομοθετική ρύθμιση και διαγωνισμός για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών Ακόμη ένας διαγωνισμός, αυτή τη φορά, για εγκατάσταση νέων ΑΠΕ στη πολύπαθη κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών, ισχύος μέχρι 60 KW, πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να πραγματοποιηθεί εντός του 2018. Παρότι προτεραιότητα αποτελεί η ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών που έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αλλάξει ο νόμος 3851 του 201...

  Περισσότερα

 • Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

  Σκοπός

  Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

  Δικαιούχοι

  Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

  ...

  Περισσότερα

 • ΤΕΠΙΧ IΙ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

  Σκοπός

  Σκοπός είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και της εκάστοτε τράπεζας (σε αναλογία 1:1).

  Δικαιούχοι

  Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεο

  ...

  Περισσότερα

 • Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

  Σκοπός

  Στόχος του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις», του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές συστάδες (cluster), καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

  Δικαιούχοι

  Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι Επιχειρηματικές Συστάδες (cluster), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων, στα οποία μπορ

  ...

  Περισσότερα

 • Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ»

  Σκοπός Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και η ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

  Δικαιούχοι

  Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι αποκλειστικά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία δύνανται να ενταχθούν στο εν λόγω καθεστώς πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  ...

  Περισσότερα

 • Δράση 4.1.1 & 4.1.3 Σχέδια βελτίωσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

  Σκοπός

  Στόχος του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης υλοποίησης σχετικών επενδύσεων.

  Δικαιούχοι

  Συγκεκριμένα, σχετικά με τις δύο ακόλουθες Δράσεις του Υπομέτρου 4.1:

  4 .1.1: Υλοποίηση Επενδύσεων που

  ...

  Περισσότερα

 • Επιχειρούμε Έξω - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

  Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

  Προϋπολογισμός της Δράσης

  50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

  Δικαιούχοι της Δράσης

  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαί

  ...

  Περισσότερα

 • Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου 2017.

  Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής

  ...

  Περισσότερα

 • Δράση 4.2.2: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

  Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα η Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)».

  Επιλέξιμες Δραστηριότητες – Κλάδοι

  Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

  ...

  Περισσότερα

 • Προκηρύξη ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β Κύκλος

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του β' κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. € και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων: 

  Νέες Επιχειρήσεις (60%) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%) Δικαιούχοι

  Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεά

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση Δράσεων Σχεδίων Βελτίωσης 4.1.1 και 4.1.3

  Προδημοσίευση πρόσκλησης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων είναι τα εξής: Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δρά...

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών»

  Το πρόγραμμα θα αφορά την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Το Πρόγραμμα αναμένεται. Η οριστική πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί έως τον Ιούνιο του 2017.

  Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εκμετάλλευσης Θεατρικών Αιθουσών, της προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών και της λειτουργίας Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέ

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ»

  Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν - ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την στήριξη εξωστρεφούς προσανατολισμού.

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ), τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους, της συμμετοχή του σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένε

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση»

  Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό.

  Ως προς το περιεχόμενο του θα περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα:

  Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

  Περισσότερα

 • Μέτρο 4.2.1 - Mεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

  Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση του Μέτρου 4.2.1 για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020».

  Βάσει του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ύψους 600.000€ έως και 5.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό χρηματοδότησης έως και 75%. Η στήριξη παρέχεται με την μορφή της Επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και να χορηγηθεί προκατ

  ...

  Περισσότερα

 • Σύνοψη Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

  Δείτε παρακάτω τα ενεργά και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα.

  Πρόγραμμα Ποσοστό Επιδότησης Προϋπολογισμός προγράμματος Ημερομηνία Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» έως 55% 50.000€ και άνω Ανοιχτό έως 16 Απριλίου 2018 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» έως 55% 50.000€ και άνω Αναμένεται το 2018 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Αναπτυξιακός νόμος 439...

  Περισσότερα

 • Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ

  Κοινοτική επιδότηση 70% και άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ στις κατοικίες που θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μπορούν να διεκδικήσουν νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως και 45.000 ευρώ

  Τη χρηματοδότηση φέρνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και το διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

  Το «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ» ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2018. Τα κίνητρα που δίνει είναι επιδότηση επί των δαπανών γ

  ...

  Περισσότερα

 • Δημοσίευση Δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"

  Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επι

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΣΠΑ: Eπιδότηση 50% για υπό σύσταση επιχειρήσεις τουρισμού

  Εντός του Μαρτίου αναμένεται η προκήρυξη για το πρόγραμμα επιδότησης που αφορά στην ίδρυση - υπό σύσταση - πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως έξι μηνών από την έναρξή της.

  Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Α

  ...

  Περισσότερα

 • ΕΣΠΑ: Β' κύκλος για 3 δράσεις και 1 νέα

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 ξεκινάει το Β' κύκλο τριών προγραμμάτων, ο πρώτος κύκλος των οποίων ενεργοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016.

  Το νέο πρόγραμμα (Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση) αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

  Τα προγράμματα 1. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» Για νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε ανέργους άνω των 45 ετών, με προτεινόμενο συνο...

  Περισσότερα

 • Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

  Το νέο μέτρο αφορά οικονομική στήριξη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

  Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

  Υπομέτρα και δράσεις του προγράμμ...

  Περισσότερα

 • Μεταποίηση, Εμπορία ή/και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων

  Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

  Από το σύνολο των 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Μέτρου, η πρώτη προκήρυξη θα ανέλθει σε ποσό ύψους έως 170 εκατ. ευρώ.

  Το Μέτρο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση της προστιθέμενης αξία

  ...

  Περισσότερα

 • Μέτρο Leader 123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

  Η προσέγγιση Leader αφορά τον άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και αποτελείται από δράσεις που υπάρχουν στον άξονα 1 (Μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής) και στον άξονα 3 (Διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής).

  1. Σκοπός

  Το πρόγραμμα Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την μεταποίηση / εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και προϊόντων της δασοκομίας.

  2. Είδη ενισ...

  Περισσότερα

 • ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδότηση 800 εκατ. ευρώ για ισχυρές ΜμΕ

  Στην ενεργοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 800 εκατ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προχωρά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

  Η εκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2017, αφού το ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να καταλήξει σε συνεργασία με τις τράπεζες, αλλά και να ολοκληρωθεί το ΤΕΠΙΧ Ι, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.

  Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα

  ...

  Περισσότερα

 • Entec Consultants - Ανακοίνωση για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών»

  Entec Consultants - Ανακοίνωση για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών»

  Στην εταιρεία μας το τελευταίο διάστημα εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από υποψήφιους επενδυτές για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών», έχοντας εσφαλμένη ενημέρωση για άμεση «εκκίνηση» της διαδικασίας. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για έγκυρη ενημέρωση, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

  Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών θεσμοθετήθηκε την 1/11/2013 με το Ν.4203/2013 (άρθρο 4) και αφορά την εγκατάσταση μικρών...

  Περισσότερα

 • Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

  Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

  Δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2016 οι προκηρύξεις για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, Γενική επιχειρηματικότητα, Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους.

  Σημαντικές αλλαγές προωθήθηκαν μετά την δημόσια διαβούλευση των νέων προκηρύξεων, με σημαντικότερη τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μέσω επιστολής του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου και άρα την 

  Περισσότερα

 • Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

  Εγκατάσταση Νέων Γεωργών για το έτος 2016

  Το πρόγραμμα Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (υπομέτρο 6.1) αφορά στην παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

  Συμμετοχή: Δικαίωμα

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση Δράσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

  Η Δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5.250.000€ και ο συνολικός Π/Υ της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7.000.000€.

  Δικαιούχοι συμμετοχής Δικαιούχοι της δράσης είναι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας. Η προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από τα εξής σχήματα:  Σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/ων για τις Ε&a...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προχώρησε στην προδημοσίευση προκηρύξεων Ε&Τ έργων διμερούς συνεργασίας. Οι προσκλήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και μέχρι τέλους του 2016 αφορούν υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση έργων διμερούς Ε&Τ συνεργασίας μεταξύ: Ελλάδας – Κίνας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 10.000.000€) Ελλάδας – Γερμανίας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 9.000.000€) Ελλάδας – Ισραήλ (ενδεικτική δημό...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση δράσης: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»

  Έχει προδημοσιευτεί η δράση που αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.

  Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.0000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της θα ανέλθει σε 20.000.000 €. Δικαιούχοι συμμετοχής

  Δικαιούχοι της δράσης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας.

  Περισσότερα

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Η Διοίκηση των Επιχειρήσεων αποτελείται από ένα σύνολο διοικητικών και αναλυτικών διαδικασιών, που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να μετρήσουν την επιτυχία τους προς στρατηγικούς στόχους και να διαχειριστούν την απόδοση έναντι αυτών των στόχων.

  Για να επιτευχθεί το παραπάνω πολλές φορές οι Επιχειρήσεις χρειάζονται συμβούλους που τους βοηθάνε:

  - Να θέσουν στρατηγικούς στόχους. - Να ορίσουν βασικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators). - Να επιλέξουν και να παραμετροποιήσουν λογισμικά για τη σωστή παρακολ...

  Περισσότερα

 • Χορηγούνται δάνεια από την ΕΤΕπ με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους σε έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. Ευρώ

  Για έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. Ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΤΕπ, που μπορούν να καλύψουν έως και το 50% του συνολικού κόστους (κατ’ εξαίρεση έως 70%) της επένδυσης.

  Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που στοχεύουν στην υλοποίηση υγιών και βιώσιμων έργων άνω των 25 εκατ. ευρώ στους τομείς που αφορούν την καινοτομία, τις υποδομές, την ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, το περιβάλλον, και την περιφερειακή αν

  ...

  Περισσότερα

 • SME Instrument του Ορίζοντα 2020

  Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η εμπορική αξιοποίησή τους με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας στη διεθνή αγορά.

  Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλότατα ποσοστά ενίσχυσης (κατά κανόνα 70%), δυνατότητα επιχορήγησης δαπανών προσωπικού και εμπορική της καινοτομίας.

  Το πρόγραμμα προβλέπει υλοποίηση σε τρεις φάσεις:

  Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα Επιχειρηματικό Πλάνο το οποίο τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, κ

  ...

  Περισσότερα

 • Φορολογική απαλλαγή δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας- Ν.4172/2013

  Σύμφωνα με το άρθρο 22α Ν.4172/2013, οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%. Η έκπτωση του 30% των δαπανών θα διενεργείται εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.

  Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, προκειμένου να προσαυξηθούν κατά 30%, θα αποσβεσθούν ισόποσα στα επόμενα 3 έτη από την πραγματοποίηση των υπόψη δαπα

  ...

  Περισσότερα

 • Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της βιομηχανίας

  Εντός φθινοπώρου αναμένεται να εκδοθούν οι οριστικές προσκλήσεις για τα τρία πρώτα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της μεταποίησης και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα με προϋπολογισμό 170 εκ. ευρώ.

  Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες», ενώ εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η προετοιμασία των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους και η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής για την υλοποίηση του προγράμματος.

  ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση για το πρόγραμμα νέων γεωργών

  Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκήρυξη του Μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016.

  Δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ -τουλάχιστον για το έτος 2016 -και έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 ευρώ

  ...

  Περισσότερα

 • Συχνές Ερωτήσεις για τα 4 προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

  Οι πιο συχνές ερωτήσεις για τα 4 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

  Aναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νεες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (01/03/2016) Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (16/03/2016) Ενίσχυση Τ

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση προγράμματος "Aναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νεες αγορές"

  Μπορούν να συμμετέχουν

  Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι

  Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Β' και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2015 Επιχειρήσεις που διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επ...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση Προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

  Μπορούν vα συμμετέχουv

  Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

  Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 Επιδοτούμενες δαπάνες Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα- Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργει...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

  Μπορούν να συμμετέχουν

  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

  Ελεύθεροι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

  Επιλέξιμες δαπάνες: Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου , δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις Αποσβέσ...

  Περισσότερα

 • Πρόσκληση Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

  Μπορούν να συμμετέχουν Aνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβ...

  Περισσότερα

 • Προδημοσίευση - Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Βιομηχανικής Έρευνας

  Ο σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης που αποσκοπεί στην τελειοποίηση του προϊόντος, την διάταξη μεθόδου ή και διαδικασίας παραγωγής που αποτελούν παραδοτέα εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου. Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτική γρήγορης ανάπτυξης και εξωστρέφειας με τελικό στόχο την ενσωμάτωση της πειραματικής ανάπτυξης στις άμεσες παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

  …λίγα λόγια για το πρόγραμ

  ...

  Περισσότερα

 • ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

  Σημειώνεται ότι το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δε

  ...

  Περισσότερα

 • Επενδυτικός Νόμος 4146/2013: Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

  Στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

  Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματ

  ...

  Περισσότερα

 • Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης για τους νόμους 3299/2004 και 3908/2011

  Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

  Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α' 90) και μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 158/2013 (A' 250), παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχου

  ...

  Περισσότερα

 • Σταθμοί Βιομάζας, Βιοαερίου ή Βιοκαυσίμων στην Κρήτη και τα Νησιά

  Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι, από 08/01/2014 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου ή βιοκαυσίμων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια παραγωγής (ισχύος μεγαλύτερης από 1MW) ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής (ισχύος μικρότερης από 1MW).

  Η Entec Consultants αναλαμβάνει όλη την αδειοδοτική διαδικασία και την εκπόνηση και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω του νέου επενδυτικού νόμου. Η εταιρία μας έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία τ

  ...

  Περισσότερα

 • Μικρές Ανεμογεννήτριες σε Κρήτη και Νησιά

  Μικρές Ανεμογεννήτριες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - αιτήσεις από Ιανουάριο

  Σε νέα μεγάλη επενδυτική ευκαιρία με υψηλές αποδόσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξελίσσονται οι μικρές ανεμογεννήτριες (έως 50kW) για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αιτήσεις για νέες άδειες στην Κρήτη και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατατίθενται την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.

  Η Entec Consultants αναλαμβάνει όλη την αδειοδοτική διαδικασία και την εκπόνηση και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω του νέου επενδυτικού νόμου. Η εταιρία μας

  ...

  Περισσότερα

 • Αποτελέσματα Ενίσχυσης ΜΜΕ

  Αναλυτικά αποτελέσματα της δράσης "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013"

  Η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από

  ...

  Περισσότερα

 • Αποτελέσματα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

  Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

  Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.»

  Καθώς το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό και ένας μεγάλος

  ...

  Περισσότερα

 • ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

  Το νέο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με την επωνυμία «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Επιχειρηματικότητας (ΤΑΝΕ)», χρηματοδοτείται κατά 70% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), το οποίο έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Mέσω της λειτουργίας του «ΤΑΝΕ», πρόκειται να βοηθηθούν οι φορείς επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος στην νησιωτική Ελ

  ...

  Περισσότερα

 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα

  Η Entec Green Economy Consultants σας ενημερώνει ότι απο την Παρασκευή 18.1.2013 προκυρήχθηκε το πρόγραμμα “Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας”. Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 1.3.2013 έως 29.3.2013.

  …λίγα λόγια για το πρόγραμμα

  Στόχος της δράσης

  Στόχος της δράσης είναι η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτούν

  ...

  Περισσότερα

 • Πρόγραμμα ενίσχυσης Μ.Μ.Ε

  Η Entec Green Economy Consultants σας ενημερώνει ότι από 14.1.2013 προκυρήχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25.02.2013 έως 25.04.2013.

  …λίγα λόγια για το πρόγραμμα

  Στόχος της δράσης

  Στόχος της δράσης είναι η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης, ενθαρρύνοντας τη νέα επιχειρηματική δραστηρ

  ...

  Περισσότερα

 • Δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας

  Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

  Τα δάνεια θα

  ...

  Περισσότερα

Επικοινωνία