Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

EXTRA MILE

H  Extra Mile ιδρύθηκε το 2003 και λειτουργεί ως μελετητική και τεχνική εταιρία με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες έντασης γνώσης. 

Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται  με την Extra Mile στους ακόλουθους τομείς:

  • Εκπόνηση μελετών εφαρμογής Η/Μ έργων
  • Εκπόνηση μελετών και φακέλων για προϊοντική πιστοποίηση και σήμανση προϊόντων με «CE mark»
  • Ανάπτυξη - Κατασκευή - Θέση σε λειτουργία εξατομικευμένων προηγμένων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Εκπόνηση και διενέργεια προγραμμάτων reverse engineering για την εύρεση αιτιών σύνθετων τεχνικών προβλημάτων.  
  • Διενέργεια Reverse Engineering για consulting σε διενέξεις ασφαλιστικών και εγγυητικών θεμάτων καθώς και θεμάτων ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων.