Όραμα και αξίες

Όραμα και αξίες

ΟΡΑΜΑ

Όραμά µας είναι να ανήκουμε στις ηγέτιδες ελληνικές εταιρίες έντασης γνώσης και να καθιερωθούμε ως οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης και της σύγχρονης συμβουλευτικής επιχειρήσεων. 

ΑΞΙΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επικοινωνούμε με άμεσο και ειλικρινή τρόπο και εφαρμόζουμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Σεβόμαστε πλήρως τους νόμους και τους κανόνες όλων των χωρών στις οποίες λειτουργούμε.

Συνεχής Βελτίωση

Βελτιωνόμαστε συστηματικά μετρώντας αστοχίες και λάθη. Εστιάζουμε όχι στο ποιος έφταιξε αλλά στο τι έφταιξε. Σχεδιάζουμε, Ελέγχουμε, Εφαρμόζουμε, Αναθεωρούμε.

Καινοτομία

Συνεχώς διερευνούμε νέες τεχνολογίες, νέες μεθοδολογίες και νέες ιδέες στη λειτουργία μας και πάντα στοχεύουμε να είμαστε οι πρωτοπόροι στην εφαρμογή τους.

Γνώση - Εξειδίκευση

Επενδύουμε στη διεύρυνση του γνωστικού κεφαλαίου της εταιρίας και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την απόκτηση και διάχυση της γνώσης.

Εξελίσσουμε γνωσιακά την εξειδίκευσή μας σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διαθέτουμε εταιρική συνείδηση, αντιλαμβανόμαστε την εταιρική μας οντότητα ως μέρος του κοινωνικού ιστού και αναλαμβάνουμε δράσεις για κάθε συνιστώσα της κοινωνικής μας ευθύνης. Δεσμευόμαστε για την Επιχειρηματικά Υπεύθυνη λειτουργία μας στα πλαίσια των Αρχών του QualityNet Foundation (QNF) όπου συμμετέχουμε.