Μάριος Μανουσάκης

Μάριος Μανουσάκης

Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης

Ο Μάριος είναι ο άνθρωπος-κλειδί για την εξασφάλιση υψηλών λειτουργικών standards στην Entec Consultants. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και η επαγγελματική του εμπειρία εστιάζεται στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και τη βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής. Ο ρόλος του στην εταιρία είναι αυτός του Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης ενώ έχει αναλάβει και το Τμήμα Πιστοποίησης & Υποστήριξης Αποφάσεων Επιχειρήσεων. Ο Μάριος, πέρα από το να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε θέματα διαχείρισης πόρων επιχειρήσεων και διαχείρισης ποιότητας, διαβάζει λογοτεχνία και παρακολουθεί θέατρο.

Επικοινωνία