Ενέργεια

 • Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  Έργο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) χαρακτηρίζεται μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία ως πρώτη ύλη χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμους φυσικούς πόρους όπως ο άνεμος, ο ήλιος, το νερό κ.ά.

  Στην Entec Consultants λειτουργούμε ως φορέας εξυπηρέτησης επενδυτών μίας στάσης (one-stop shop) για την ανάπτυξη και αδειοδοτική ωρίμανση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε από το στάδιο λήψης της απόφασής, μέχρι την ολοκλήρωσης της επένδυσής σας.

  Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας ενός έργου ΑΠΕ, εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους που την επηρεάζουν όπως η τοπογραφία και το κλίμα της περιοχής, η προσβασιμότητα και το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης, προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να επιλεχθεί η τεχνικά βέλτιστη αλλά και πιο βιώσιμη οικονομικά.

  Μετά την λήψη της απόφασης για την ανάπτυξη ενός νέου έργου ΑΠΕ, ακολουθεί η αδειοδοτική διαδικασία που εκπονείται με γνώμονα την απόλυτη πληρότητα των φακέλων, προς διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης. Το μεγάλο portfolio των έργων που έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα αντικατοπτρίζουν την εμπειρία και τη τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο και εγγυούνται την ομαλή εξέλιξη και επιτυχημένη ολοκλήρωση της δικής σας επένδυσης.

  Περισσότερα

 • Μελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.

  Μελέτη και επίβλεψη μιας εγκατάστασης ΑΠΕ είναι το σύνολο της τεχνικής συμβουλευτικής που απαιτείται κατά τη διάρκεια της μελέτης, προμήθειας, κατασκευής, και θέσης σε λειτουργία.

  Η μελέτη και επίβλεψη υλοποίησης ενός τεχνικού έργου που διενεργείται από ένα ανεξάρτητο τρίτο φορέα αποτελεί διεθνώς καθιερωμένη πρακτική. Με την πρακτική αυτή ελαχιστοποιείται το κόστος, διατηρείται η πιστότητα υλοποίησης, και προστατεύεται η επένδυση από εξωτερικούς παράγοντες αβεβαιότητας.

  Ως επιλεγμένος συνεργάτης σας στην Ελλάδα, η Entec Consultants βρίσκεται πάντα δίπλα σας εξυπηρετώντας τις ανάγκες σας. Κατά τη φάση της μελέτης, εκπονείται αναλυτική μελέτη εφαρμογής, σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και παραδίδεται στον πελάτη και τον εργολάβο της επιλογής του, αναλυτικό τεύχος σχεδίων που αποτελεί οδηγό ορθής κατασκευής του έργου.

  Κατά την επίβλεψη της κατασκευής, εξασφαλίζουμε τη συνεχή «διεπαφή» μεταξύ του πελάτη μας και του εργολάβου, ώστε να ελέγχεται συνεχώς η ορθή και έντεχνη υλοποίηση του έργου χωρίς την εμπλοκή του πελάτη. Έτσι ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο που ενέχει η τεχνική αποτίμησή του έργου μετά το πέρας της κατασκευής. Η παραλαβή της εγκατάστασης γίνεται μόνο όταν το έργο συμμορφώνεται πλήρως με τα σχέδια και τους κανονισμούς.

  Περισσότερα

 • Εξοικονόμηση ενέργειας

  Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας τελικής χρήσης χωρίς μείωση της διαθεσιμότητάς της ή υποβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία χρησιμοποιείται.

  Οι μηχανικοί μας, λειτουργώντας με τεκμηριωμένα τεχνοοικονομικά κριτήρια και έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κτιρίου σας, εφαρμόζουν πρόγραμμα ενεργειακών επεμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιούν το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τις επεμβάσεις αυτές και παράλληλα ελαχιστοποιούν το χρόνο επιστροφής του κεφαλαίου που θα επενδυθεί.

  Με την εφαρμογή εξοικονόμησης ενέργειας σε μία κτιριακή μονάδα, ο χρήστης του κτηρίου μετατρέπεται σε επενδυτή που απολαμβάνει πολλαπλά οφέλη. Τα κυριότερα εξ' αυτών είναι ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης του, η βελτίωση των συνθηκών άνεσης και της υγιεινής και φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

  Στην Entec Consultants σας προσφέρουμε τεχνικά υλοποιήσιμες και οικονομικά βιώσιμες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κτιρίου σας, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό ή βιομηχανικό χώρο, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης των ενεργειακών επεμβάσεων που σας προτείνουμε.

  Περισσότερα

Επικοινωνία

Επιστροφή