Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα ή αλλιώς το Αποτύπωμα Άνθρακα μιας επιχείρησης είναι η ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από το σύνολο των άμεσων και έμμεσων λειτουργιών της.

Η επιστημονική µας ομάδα, µε επί τόπου επιθεώρηση των χώρων δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας, συλλέγει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τις μετακινήσεις του προσωπικού, καθώς και τη μεταφορά προμηθειών και εμπορευμάτων.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, εκπονούμε λεπτομερείς μελέτες και σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκλυόμενων ρύπων. Με την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που επιτυγχάνεται, προστατεύετε το κλίμα και παράλληλα μειώνετε σημαντικά το λειτουργικό σας κόστος.

Στην Entec Consultants θεωρούμε ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης. Ο μηχανισμός μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που παρέχουμε αποτελεί για τους πελάτες μας οδηγό μετάβασης στο σύγχρονο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο που προάγει τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνία