Ετοιμάζεται ένα «Εξοικονομώ» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Έστω και σε μικρότερη κλίμακα εξαιτίας των λιγότερωνκονδυλίων σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα για τις κατοικίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση μέσω σχετικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των ΜμΕ», το οποίο αποτελεί μέροςτου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στα χνάρια του «Εξοικονομώ» που ισχύει ήδη εδώ και καιρό για τις κατοικίες, οι ΜμΕ θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, θα υπάρχει χρηματοδότηση του 50% των δαπανών μέσω ΕΣΠΑ, μετο συνολικός προϋπολογισμό του προγράμματος να ανέρχεται στα 64,5 εκ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, μερικές δαπάνες που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα σχετίζονται:

– Με την αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
– Με την αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
– Με την αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
– Με την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
– Με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και τους ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.

Επικοινωνία

Επιστροφή